Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Kontaktuppgifter

Västra Saltviks FBK

Postadress/Besöksadress
Saltviksvägen 397
Ax-22320 Ödkarby
tel./fax +358 18 48 385
E-post: station()vsfbk.ax

Faktureringsadress
Västra Saltviks FBK
c/o Marie Linde
Tobölevägen 83
Ax-22320 Ödkarby

Kårchef

Sten-Göte Nyman
0457 5221 675
karchef()vsfbk.ax

I vicekårchef

Jonas Hagman
0457 3430 172
karchef()vsfbk.ax

II vicekårchef

Tom Jansson
040 5064 071
karchef()vsfbk.ax

Styrelsen

Ordförande
Sten-Göte Nyman
0457 5221 675
station()vsfbk.ax
V. Ordförande
Tommy Eriksson
040 7482 350
tommy.eriksson()budbil.ax 
Sekreterare
Tom Jansson
040 5064 071
tom.jansso()transmar.fi
Kassör
Marie Linde
48 043
marie.linde()aland.net
Medlem
Jacob Ovaskainen
040 7058 980
urra86()hotmail.com
Medlem
Jonas Hagman
0457 3430 172
hagman87()hotmail.com
Medlem
Tony Hagman
040 8472 255
tvh.hagman()hotmail.com
Suppleant
Richard Hagberg
040 8345 495
r.hagberg()aland.net  
Suppleant
Emil Jansson
040 1281 800
emil.ja01()gmail.com   

Juniorledare

Tom Jansson
040 5064 071
tom.jansson()transmar.fi
Jonas Hagman
0457 3430 172
hagman87()hotmail.com
Emil Jansson
040 1281 800
emil.ja01()gmail.com

Övningar

VSFBK:s alarmavdelning: Varje torsdag kl. 19:00 vid branddepån i Nääs
Ungdomsavd.: Varannan onsdag kl. 18:30 (jämn Vecka)