Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Kontaktuppgifter

Västra Saltviks FBK

Postadress/Besöksadress
Saltviksvägen 397
Ax-22320 Ödkarby
tel./fax +358 18 48 385
E-post: station@vsfbk.ax

Faktureringsadress
Västra Saltviks FBK
c/o Marie Linde
Tobölevägen 83
Ax-22320 Ödkarby
E-post: marie.linde@aland.net

Kårchef

Sten-Göte Nyman
0457 5243 791
karchef@vsfbk.ax

I vicekårchef

Marcus Bromels
0457 5221 623
karchef@vsfbk.ax

II vicekårchef

Tom Jansson
040 5064 071
karchef@vsfbk.ax

Styrelsen

Ordförande
Sten-Göte Nyman
0457 5243 791
station@vsfbk.ax
V. Ordförande
Marcus Bromels
0457 5221 623
marcus.bromels@aland.net 
Sekreterare
Tom Jansson
040 5064 071
tom.jansson@transmar.fi
Kassör
Marie Linde
48 043
marie.linde@aland.net
Medlem
Jacob Ovaskainen
040 7058 980
urra86@hotmail.com
Medlem
Johan Björke
0457 5958 513
j.bjorke@aland.net  
Medlem
Christer Tomtén
0457 0229 508
tomten@aland.net
Suppleant
Richard Hagberg
040 8345 495
r.hagberg@aland.net  
Suppleant
Tommy Eriksson
040 7482 350
tommy.eriksson@budbil.ax

Juniorledare

Tom Jansson
040 5064 071
tom.jansson@transmar.fi
Pontus Mäkilä
0457 3428 551
kamrat_10@hotmail.com
Anders Jansson
040 5794 838
andersbygg@aland.net
Richard Hagberg
040 8345 495
r.hagberg@aland.net

Övningar

VSFBK:s alarmavdelning: Varje torsdag kl. 19:00 vid branddepån i Nääs
Ungdomsavd.: Varannan onsdag kl. 18:30 (jämn Vecka)

Förbundets kalender