Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Bilsläpp från ca 20 meter. Vad händer?

Publicerad: 22-12-2012

Se en kollision i 70 km/h

Lördagen den 22 december släpptes 7 personbilar från ca 20 meters höjd för att efterlikna en kollision motsvarande 70 km/timme. Nu har vi bra övningsobjekt och kan träna på losstagning på ett realistiskt sätt.

Klicka här för att komma till bildr från bilsläpp.