Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Markbrand Husklint Geta

Publicerad: 20-08-2013

Västra Saltviks FBK till Geta på förstärkningsalarm

 Geta FBK har lokaliserat en markbrand högst uppe på Husklint berget söder om Gröndals träsket i Geta. Husklint bergets topp är ca 80 meter över havet. Västra Saltviks FBK alarmeras för att hjälpa till med att släcka branden som är på toppen avberget. En stor arbetsinsatts krävs för att släcka branden.

Länk till VSFBK:s nyhet.