Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Ödkarby Skola Utrymd, ÖVNING

Publicerad: 06-09-2013

Utrymningsövning fungerade bra och eleverna fick bekanta sig med brandkåren.

Fredagen den 6/9 klockan 09:15 startade brandalarmet och Ödkarby skola utrymdes. Allt var en oförberedd övning för att se att elever, lärare och övrig person vet hur man skall göra om det börjar brinna. Övningen fungerade bra och skolan utrymdes på någon minut. Alla samlades på uppsamlingsplatsen klassvis så att man kunde räkna in alla.

Efter utrymningsövningen fick eleverna bekanta sig med Västra Saltviks FBK som också var på plats.

Länk till bilder