Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

VSFBK ny brandstatio invigd

Publicerad: 05-06-2017

VSFBK ny brandstatio invigd 27 maj 2017.
Västra Saltviks FBK vill tacka alla som besökte brandstationen i samband med invigningen 27 maj. Vi passar också på att tacka för de gåvor som vi mottog. Vi har nu ändamålsenliga utrymmen för vår verksamhet och de ger oss goda förutsättningar för vår verksamhet. Även Saltviks FHJ-grupp har nu också utrymmen för sin verksamhet.
Vidare kan vi konstatera att senaste året har varit mycket händelserikt. Ny brandstation har tagits i bruk. Kårens medlemmar har varit mycket delaktiga i hela projektet. Kårens medlemmar har bland annat flyttat verksamheten till tillfälliga lokaler under den tid nya stationen byggdes. Rev gamla stationen, Grävde ur grunden och återfyllde så att byggnadsfirman kunde påbörja arbetet med nya grunden i augusti 2015. När nya stationen togs i bruk i maj 2016 var det dags att flytta verksamheten till nya stationen från de tillfälliga utrymmena. I nya stationen var det mycket jobb att få allt på plats. Bänkar, skåp, hyllor, klädskåp mm behövde skaffas eller tillverkas för att få ordning på allt. Bastun har också färdigställts och den har redan används vid ett flertal tillfällen. Allt detta frivilliga arbete har VSFBK:s medlemmar gjort helt frivilligt utan ersättning. Nu ett år efter inflyttningen kan vi känna att det mesta hittat sina platser och det känns nu riktigt roligt att jobba vidare. Utryckningsverksamheten har VSFBK deltagit i på samma sätt som tidigare.
Under årets 5 första månader har VSFBK alarmerats vid 25 tillfällen.

Undertecknad passar på att tacka alla medlemmar och övriga som varit med och förverkligat VSFBK:s nya brandstation, STORT TACK TILL ALLA.
Sten-Göte Nyman ordförande VSFBK.