Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Om oss

Västra Saltviks Frivilliga Brandkår grundades 11 november 1934 på Solbacka, vid detta tillfälle valdes den första styrelsen. Den första styrelsen bestod av Karl Höglund, K.J. Blomroos och Viktor Troberg. Initiativet till att bilda en brandkår i Västra Saltvik kom från Västra Saltviks Lantmannagille. Man hade haft intressemöte tidigare samma år där man gav 6 st ombud i uppgift att värva medlemmar, resultatet blev under 2 veckor fick man ihop 68 st aktiva samt 29 st passiva medlemmar.

Saltviks kommun har tecknat ett avtal med VSFBK om skötsels av brand och räddning i Saltviks kommun. I avtalet finns uppgjort vad kåren skall sköta samt vilka ersättningar som kommunen skall betala till VSFBK. I detta avtal sägs bl.a kommunen skall betala ersättning till medlemmar i VSFBK som deltagit i uppdrag som varat längre än 3 timmar, ersättningen betalas då från den första timmen. Varje år uppgör VSFBK en budget som sänds till den gemensamma brand och räddningsnämden, Rådningsområde Ålands Landskomuner. Efter behandling i brandnämden går budgeten vidare till Saltviks Kommun för vidare behandling.

Räddningsområde Ålands Landskomuner med sin brandchef övervakar vår verksamhet sköts enligt vårt avtal. 

Övningar

VSFBK:s alarmavdelning: Varje torsdag kl. 19:00 vid branddepån i Nääs
Ungdomsavd.: Varannan onsdag kl. 18:30 (jämn Vecka)

Förbundets kalender