Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Ungdomsavdelningen

VSFBK:s juniorer har övningar varannan onsdag kl. 18:30 (jämna veckor). Tom Jansson är ansvarig ledare, om man har frågor nås han på telefon: 040 5064 071.

Bilder från verksamheten hittar du bland våra bildgallerier.


Övningar

VSFBK:s alarmavdelning: Varje torsdag kl. 19:00 vid branddepån i Nääs
Ungdomsavd.: Varannan onsdag kl. 18:30 (jämn Vecka)

Förbundets kalender