Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Automatalarm Skogsgläntan Daghem, Saltvik

Publicerad: 28-11-2012

Automatalarmet och snabb insatts av brandkåren räddade daghemmet.

Klockan 05:08 alarmerades Västra Saltviks FBK (VSFBK) till Skogsgläntan daghem i Kroklund Saltvik. Klockan 05:18 (10 minuter efter alarm) är VSFBK på plats med 8 man och påbörjar sökande efter orsaken till alarmet. Efter lokalisering konstaterades att en överhettad elkabel var orsaken till att automatalarmet utlöst. Omgående kunde brandkåren förhindra brandspridning och säkra platsen från ytterligare skador. Ålands Elandelslag och elservice firma kallade till platsen för att reparera felet.

Brandkåren konstaterar att automatalarmet tillsammans med en snabb insatts av brandkåren förhindrade en större skada. Daghemmet kan ha sin verksamhet igång idag efter att felet åtgärdas.