Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage Headerimage

Djurlivräddning Vandö Fjärden Saltvik

Publicerad: 07-12-2012

7 hästar räddade vid Vandö Fjärden

Klockan 15:53 alarmerades Västra Saltviks FBK, Östra Saltviks FBK och Finströms FBK till Vandö Fjärden där 8 hästar hade gått ner sig på isen. Klockan 16:09 är VSFBK på plats med första enhet och börjar ta sig från Getavägen till platsen ute på isen var hästarna rått ner sig, från vägen till stranden är ca 200 meter och snödjupet på vissa platser är upp till midjan. från stranden ut till platsen var hästarna gått ner sig är det ca 80 meter. När räddnings arbetet var klart drygt en timme efter alarm hade 7 hästar räddads, en av hästarna liv gick inte att rädda utan omkom.